Zabudli ste heslo?
Nie ste zaregistrovaný?
Urobte tak!
Registrovaní používatelia

Odporúčame tieto firmy

Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice

Kontaktné údaje
Región:
Košice
 
Rastislavova 43, 041 90 Košice
Odkaz na www stránky:

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Košice - mestská časť Juh, Rastislavova 43

04190

606707

Príspevková organizácia

01.01.1991

3 000 - 3 999

Murárstvo, Rozvod vody, Kúrenárstvo, Kovoobrábanie, Zámočníctvo, Masérske služby, Zváračské práce, Činnosť knižníc, Vodoinštalatérstvo, Dispečérske služby, Fotografické služby, Faktoring a forfaiting, Marketing a manažment, Neverejné skladovanie, Pohostinská činnosť, Počítačová grafika, Verejné obstarávanie, Pranie a oprava bielizne, Vydavateľská činnosť, Viazanie a laminátovanie, Demolácie a zemné práce, Technik požiarnej ochrany, Chov laboratórnych zvierat, Pracovná zdravotná služba, Prenájom hnuteľných vecí, Prevádzkovanie autoumyvárky, Upratovanie a čistenie budov, Prenájom motorových vozidiel, Prenájom strojov a prístrojov, Prieskum trhu a verejnej mienky, Automatizované spracovanie dát, Reklamná a propagačná činnosť, Štukatérske a omietkárske práce, Výroba drevárska, výroba nábytku, Správa bytového a nebytového fondu, Prekladateľské a tlmočnícke služby, Prevádzkovanie športových zariadení, Maľovanie, lakovanie a sklenárske práce, Servis a opravy vzduchotechnických zariadení, Nahrávanie videozáznamov na zmluvnom základe, Účtovný, ekonomický a organizačný poradca, Montáž a oprava telekomunikačných zariadení, Výkon činnosti stavbyvedúceho Pozemné stavby, Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín, Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností, Školiaca činnosť v rozsahu voľných živností, Výkon činnosti stavebného dozoru Pozemné stavby, Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti, Prevádzkovanie zariadení na regeneráciu a rekondíciu, Predaj audiovizuálnych diel na základe zmluvy s autorom, Prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá, Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo, Poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň, Sprostredkovanie výroby a dopravy v rozsahu voľných živností, Konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu voľných živností, Dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát, Montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených elektrických zariadení, Doprava do zdravotníckeho zariadenia alebo zo zdravotníckeho zariadenia, Poradenské činnosti ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát, Poradenská činnosť v oblasti pozemnej dopravy v rozsahu voľných živností, Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom, Zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov, Prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení, Organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, Kosenie a úprava trávnikov, orezávanie stromov a strihanie kríkov, výsadba zelene, Kancelárske a sekretárske služby, vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb, Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, humanitných a spoločenských vied, Poradenská činnosť a spracovanie projektov pre štrukturálne nástroje Európskej únie, Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností, Výkon činnosti stavebného dozoru Pozemné stavby Technické, technologické a eneregetické vybavenie stavieb, Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností, Opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť, Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3, 5 t vrátane prípojného vozidla, Organizovanie, usporadúvanie kurzov, seminárov, kongresov, odborných konferencií, školení, vzdelávacích podujatí, výstav, veľtrhov, Osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby, Hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi vrátane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie, Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení V rozsahu: elektrické zariadenia do 1 000 V vrátane bleskozvodov v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu a v objektoch s nebezpečenstvom výbuchu.

Zaradenie v kategóriách

Nemocnice a polikliniky

,

Zdravotnícky nábytok

Informácie o firmách zo Slovenska ako textové informácie, videá, IČ DPH číslo atď.

Adresarfiriem.sk je obchodný adresár firiem na Slovensku! Vďaka obrázkom, textovým popisom a firemným videám poskytujeme komplexný prehľad o slovenských firmách. Tu tiež môžete zistiť IČ DPH číslo ako aj obrat, počet zamestnancov, spoločníkov, osoby konajúce v mene spoločnosti a mnoho ďalších informácií.