Zabudli ste heslo?
Nie ste zaregistrovaný?
Urobte tak!
Registrovaní používatelia

GVP, spol. s r.o. Humenné

Firma GVP vznikla 1.4.1992,

GVP HEako združenie dvoch fyzických osôb Ing. Vladimíra Vaška a Mariána Gerboca s orientáciou na realizovanie veľkoobchodnej činnosti – nákup a predaj potravinárskych tovarov...

Vzhľadom na neustály dynamicky sa meniaci vývoj potravinového trhu, začala firma podnikať aktivity smerujúce k posilneniu jej pozícií na trhu v rámci dodávateľsko odberateľských vzťahov, z čoho nutne vyplynula potreba začlenenia sa do väčšej spoločnosti. Tieto aktivity boli zúročené v polovici roka 2002, keď sa v mesiaci jún firma GVP stala členom nákupnej aliancie SLOVPOS a.s.

V roku 2004 sa aktivity firmy rozšírili aj do oblasti maloobchodného predaja potravín tým, že sa zriadilo prvých 5 prevádzok, ktoré boli združené v obchodnej sieti BALA.
Kontaktné údaje
Región:
Humenné
 
Tolstého 1 1, 066 01 Humenné
Telefón:
057 7752975, 057 7755771
Fax:
057 7755771
 

Ďalšie informácie o firme

Poskytované služby:
Veľkoobchod Spoločnosť vznikla s orientáciou na realizovanie veľkoobchodnej činnosti - nákup a predaj potravinárskych tovarov a disponuje skladovým komplexom s výmerou 8805 m2 skladovej plochy, 16287 m2 komunikačných, servisných a obslužných plôch, 273 m2 kancelárskych priestorov.
Všeobecné informácie:
Firma GVP vznikla 1.4.1992, GVP HEako združenie dvoch fyzických osôb Ing. Vladimíra Vaška a Mariána Gerboca s orientáciou na realizovanie veľkoobchodnej činnosti – nákup a predaj potravinárskych tovarov... Vzhľadom na neustály dynamicky sa meniaci vývoj potravinového trhu, začala firma podnikať aktivity smerujúce k posilneniu jej pozícií na trhu v rámci dodávateľsko odberateľských vzťahov, z čoho nutne vyplynula potreba začlenenia sa do väčšej spoločnosti. Tieto aktivity boli zúročené v polovici roka 2002, keď sa v mesiaci jún firma GVP stala členom nákupnej aliancie SLOVPOS a.s. V roku 2004 sa aktivity firmy rozšírili aj do oblasti maloobchodného predaja potravín tým, že sa zriadilo prvých 5 prevádzok, ktoré boli združené v obchodnej sieti BALA. V roku 2010 sa firma GVP stala pridruženým členom spoločnosti CBA SK, a.s. a jej snaženie bolo zavŕšené v roku 2011 prijatím za riadneho člena. V súčasnosti má firma 24 vlastných maloobchodných predajní a plánuje ďalší rozvoj maloobchodnej siete. Predajne sú vybavené moderným obchodným zariadením a novou prevádzkovou technológiou, ktorá zabezpečuje spôsob predaja na vysokej úrovni, čo do kvality aj hygieny predaja. V polovici roka 2008 bola v Humennom otvorená prvá veľkokapacitná predajňa GASTRO CASH, zameraná na sortiment pre hotely, reštaurácie a kaviarne, ktorá je na rozdiel od hlavného skladu určená zákazníkom, ktorí odoberajú menšie množstvá a platia v hotovosti. Túto koncepciu predaja si zákazníci veľmi obľúbili, preto spoločnosť GVP vybudovala ďalšie prevádzky v Michalovciach, Trebišove, Snine a Vranove n/T. Koncom roka 2013 bola v Humennom vybudovaná prvá diskontná predajňa CBA DISKONT, určená pre konečného spotrebiteľa. V priebehu ďalšieho roka spoločnosť GVP rozšírila sieť diskontných predajní a vybudovala ďalšie prevádzky v Michalovciach a Haniske pri Košiciach. Tým, že firma dodržiavala presne stanovené obchodno-ekonomické pravidlá od začiatku svojho vzniku, toho roku úspešne oslávila svoje 23.výročie pôsobenia na trhu. Po vyhodnotení situácie na potravinovom trhu si spoločnosť GVP uvedomila, že tu chýba skupina poctivých mäsových výrobkov, pri výrobe ktorých sú použité tradičné domáce receptúry. Z tohto dôvodu v roku 2013 zahájila výrobu mäsových výrobkov, pre ktoré je typická tradičná domáca chuť. Použitie najmodernejšej technológie pri zachovaní tradičných receptúr dodáva našim výrobkom punc najvyššej kvality. Robíme všetko preto, aby naše výrobky boli chutné a kvalitné.
Fotografie

GVP, spol. s r.o. Humenné

Humenné, Tolstého 1

06601

36446190

SK2020023346

Spoločnosť s ručením obmedzeným

1069176,1300 €

30.04.1997

2016: 49 936 530 EUR

Vladimír Vaško, vklad: 561309 EUR

Marián Gerboc

Vladimír Vaško

Marián Gerboc, vklad: 507866 EUR

Informácie o firmách zo Slovenska ako textové informácie, videá, IČ DPH číslo atď.

Adresarfiriem.sk je obchodný adresár firiem na Slovensku! Vďaka obrázkom, textovým popisom a firemným videám poskytujeme komplexný prehľad o slovenských firmách. Tu tiež môžete zistiť IČ DPH číslo ako aj obrat, počet zamestnancov, spoločníkov, osoby konajúce v mene spoločnosti a mnoho ďalších informácií.