Zabudli ste heslo?
Nie ste zaregistrovaný?
Urobte tak!
Registrovaní používatelia

OBORIL – servis hasiacich zariadení

Naša firma OBORIL – servis hasiacich zariadení; pôsobí na trhu od roku 1992, má široké uplatnenie najmä v Trnavskom kraji, ale pôsobí v rámci celého Slovenska a v časti Českej republiky.

Vzhľadom na stúpajúce nároky zákazníkov naše služby neustále zlepšujeme smerom k ich spokojnosti. Riadime sa súčasným trendom, ktorým je ochrana nielen ľudských životov, ale aj materiálnych hodnôt pred požiarmi a výbuchmi. Službami poskytovanými našou firmou sa snažíme znížiť riziko vzniku požiaru a výbuchu. V prípade, ak k vzniku požiaru príde, vieme nasmerovať ľudí k jeho likvidácii hneď na začiatku. Naše požiarnotechnické zariadenia sú užitočné všade tam , kde treba chrániť nielen ľudské životy , ale aj materiálne hodnoty pred požiarom a výbuchom. Všetky výrobky, ktoré môžeme záujemcom ponúknuť sa vyznačujú vysokou kvalitou, spoľahlivosťou a funkčnosťou. Trend je jasný: zabrániť vzniku požiaru alebo výbuchu a keď už vzniknú, likvidovať ich hneď na začiatku.

Poskytujeme odborné činnosti na úseku ochrany pred požiarmi (OPP), bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP).
Kontaktné údaje
Región:
Trnava
 
Chovateľská 2/A, 917 01 Trnava
Telefón:
033 55 12 432, 0905 634 056
Fax:
033 55 12 432
Videoprezentácia
 

Ďalšie informácie o firme

Predaj, distribúcia tovaru:
Predaj a montáž prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov ( záručný a pozáručný servis ); predaj hasiacich prístrojov do osobných i nákladných vozidiel; Predaj príslušenstva ( auto držiaky, ochranné boxy, skrinky na hasiace prístroje a pod. ); Hydrantové systémy ( predaj, záručný a pozáručný servis, tlakové skúšky ); Hydrantové príslušenstvo ( ventily, spojky, hadice, prúdnice, deštrukčné skrinky na kľúčik … ); Požiarne uzávery ( požiarne dvere, požiarne okná, požiarne klapky ); Predaj a montáž protipožiarnych, bezpečnostných značiek a symbolov
Poskytované služby:
Služby autorizovaných technikov BOZP, OPP; Vypracovanie kompletnej dokumentácie OPP, BOZP, ŽP a hygieny; Pravidelné audity a previerky OPP a BOZP s následným návrhom opatrení a po dohode so zákazníkom následné odstránenie zistených nedostatkov; Pravidelné školenia zamestnancov v oblasti dodržiavania predpisov na úsekoch OPP, BOZP, ŽP a hygieny; Vyšetrovanie úrazov, spolupráca so štátnymi orgánmi; Zastupovanie pri kontrolách štátneho dozoru; Školenia vodičov referentských vozidiel; Školenia zamestnancov na práce vo výškach; Odborné prípravy protipožiarnych hliadok; Prezentácie a praktické nácviky použitia jednotlivých druhov hasiacich prístrojov; Navrhovanie systémov 5S a následné realizovanie po dohode so zákazníkom; Požiarno-technické zabezpečenie; Výkon pravidelných kontrol a revízií hasiacich zariadení v zmysle platnej legislatívy; Plnenie a opravy všetkých druhov hasiacich prístrojov; Tlakové skúšky požiarnych hadíc; Odborné prehliadky zariadení; Plnenie technických plynov do tlakových fliaš (vykonávané na počkanie)
Všeobecné informácie:
Taktiež máme vlastné školiace stredisko, v ktorom vykonávame školenia na úsekoch: Ochrana pred požiarmi, Odborná príprava protipožiarnych hliadok, Druhy a použitie hasiacich prístrojov, BOZP, Hygieny, Vodič referentského vozidla, Práce vo výškach

František Oboril - servis hasiacich

zariadení

Trnava, Chovateľská cesta 8060/2/A

91701

22693122

Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri

01.12.1990

7

Informácie o firmách zo Slovenska ako textové informácie, videá, IČ DPH číslo atď.

Adresarfiriem.sk je obchodný adresár firiem na Slovensku! Vďaka obrázkom, textovým popisom a firemným videám poskytujeme komplexný prehľad o slovenských firmách. Tu tiež môžete zistiť IČ DPH číslo ako aj obrat, počet zamestnancov, spoločníkov, osoby konajúce v mene spoločnosti a mnoho ďalších informácií.