Zabudli ste heslo?
Nie ste zaregistrovaný?
Urobte tak!
Registrovaní používatelia

EMVE PLUS, s.r.o., účtovníctvo, dane, mzdy

Naša spoločnosť sa zaoberá spracovaním jednoduchého a podvojného účtovníctva a spracovaním kompletnej agendy pre firmy. Na Slovenskom trhu úspešne pôsobíme už od roku 1991.
Ponúkame:
* spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, kompletná agenda DPH a účtovná závierka
* mzdy pre malý a veľký závod, personalistika
* vedieme kompletnú účtovnú, mzdovú a personálnu agendu pre fyzické a právnické osoby od roku 1991
Naše služby poskytujeme na adrese:
Svätoplukova 26
040 01 Košice
Kontaktné údaje
Región:
Košice
 
Slnečná 11, 044 14 Čaňa
Telefón:
0907954529
E-mail:
Pobočky firmy EMVE PLUS, s.r.o., účtovníctvo, dane, mzdy
EMVE Plus s.r.o. - Košice
 

Ďalšie informácie o firme

Poskytované služby:
Podvojné účtovníctvo * kontrola formálnej správnosti predložených dokladov, * zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov podľa predložených dokladov, * spracovanie mesačných účtovných závierok, * spracovanie daňových priznaní DPH, * spracovanie daňových priznaní dane z príjmu fyzických a právnických osôb, * spracovanie daňových priznaní cestnej dane, dane z nehnuteľnosti a pod. * vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, * vyhotovenie podkladov k inventarizácii majetku a záväzkov, spolupráca pri jej zabezpečení a vyhodnotení, * vykonanie dokladovej inventarizácie účtov Hlavnej knihy ku dňu účtovnej uzávierky, * spracovanie účtovnej závierky a uzávierky za účtovný rok, * vypracovanie firemných interných smerníc. Jednoduché účtovníctvo * kontrola formálnej správnosti predložených dokladov, * zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov podľa predložených dokladov, * spracovanie mesačných účtovných závierok, * spracovanie daňových priznaní DPH, * spracovanie daňových priznaní dane z príjmu fyzických a právnických osôb, * spracovanie daňových priznaní cestnej dane, dane z nehnuteľnosti a pod. * vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, * vyhotovenie podkladov k inventarizácii majetku a záväzkov, spolupráca pri jej zabezpečení a vyhodnotení, * vykonanie dokladovej inventarizácie zostatkov účtov peňažného denníka ku dňu účtovnej uzávierky, * spracovanie účtovnej závierky a uzávierky za účtovný rok, * vypracovanie firemných interných smerníc. Dohľad nad účtovníctvom Účtovníctvo vedie Vaše vlastné účtovné oddelenie a my pre Vás vykonáme: * dohľad nad finančným účtovníctvom, * dohľad nad skladovým účtovníctvom, * poradenstvo pre prácu Vášho účtovného oddelenia, * preberáme zodpovednosť za správnosť zaúčtovania dokladov, * preberáme zodpovednosť za správne vyčíslenú daň z pridanej hodnoty, * preberáme zodpovednosť za správne vyčíslený základ dane z príjmov, * preberáme zodpovednosť za správnosť spracovania daňových priznaní cestnej dane, dane z nehnuteľnosti a pod. * účtovný a daňový dozor vykonávame v rámci celého Slovenska. Spracovanie miezd * výpočet miezd, * vedenie personálnej a mzdovej agendy, * vyhotovenie mesačných výkazov do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne k stanovenému výplatnému termínu, * vyhotovenia prihlášok a odhlášok zamestnancov u poisťovní, * spracovanie mzdových listov, * vyhotovenie potvrdení o dobe zamestnania, príjme, podkladov k pôžičkám a pod, * spracovanie štvrťročných prehľadov a ročného hlásenia o zrazených preddavkoch na daň z príjmu zo závislej činnosti, * spracovanie ročného zúčtovania dane z príjmu zo závislej činnosti, * spracovanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia zamestnancov, * zabezpečenie styku s príslušnými inštitúciami. Kontrola a rekonštrukcia účtovníctva * kontrola formálnej správnosti účtovných dokladov, * kontrola zaúčtovania účtovných prípadov, * kontrola úplnosti účtovníctva, * kontrola správnosti výpočtu miezd a odvodov do poisťovní, * kontrola správnosti výpočtu daní, * kontrola správnosti výpočtu obstarávacích cien dlhodobého majetku, odpisových plánov, * vykonanie opráv chybných daňových priznaní, * vykonanie opráv účtovníctva za obdobie ktorého závierka ešte nebola schválená, * vypracovanie správy o zistených skutočnostiach a odporúčaní ako zisteným nedostatkom v budúcnosti predchádzať, * vypracovanie firemných interných smerníc

EMVE plus, s.r.o.

Čaňa, Slnečná 11

04414

36171204

Spoločnosť s ručením obmedzeným

6638 €

11.03.1997

2014: 68 365 €

Veronika Varhalíková

Veronika Varhalíková

Prieskum trhu, Predaj na trhoch, Výroba cestovín, Upratovacie práce, Reklamné činnosti, Agentúrna činnosť, Reprografické práce, Faktoring a forfaiting, Vedenie účtovníctva, Vydavateľská činnosť, Prípravné práce pre stavbu, Prenájom motorových vozidiel, Nákup a predaj nehnuteľností, Prenájom priemyselného tovaru, Činnosť účtovných poradcov, Maloobchod mimo riadnej predajne, Reklamná a propagačná činnosť, Rozmnožovanie nahraných nosičov, Výroba fólií a obalov z plastov, Sprostredkovanie obchodu a služieb, Činnosti v oblasti nehnuteľností, Maloobchodný predaj pohonných hmôt, Veľkoobchod a maloobchod s tovarom potravinárskym, papierenským a priemyselným, kozmetikou, obuvou, textilom, drogériou, farbami a lakmi, kovmi a výrobkami z kovu, drevom a výrobkami z dreva, potrebami pre domácnosť, výrobnými, prevádzkovými a technologickými zariadeniami a strojmi, Výroba prostriedkov a textov reklamy a informácií, Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti podnikania, Prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva, Správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu, Organizovanie kvízov, školení a seminárov v oblasti podnikania, Organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, Prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov, Predaj na priamu konzumáciu - nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov - zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy - tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak na ich priamu konzumáciu nie je k dispozícií viac ako 8 miest.

Informácie o firmách zo Slovenska ako textové informácie, videá, IČ DPH číslo atď.

Adresarfiriem.sk je obchodný adresár firiem na Slovensku! Vďaka obrázkom, textovým popisom a firemným videám poskytujeme komplexný prehľad o slovenských firmách. Tu tiež môžete zistiť IČ DPH číslo ako aj obrat, počet zamestnancov, spoločníkov, osoby konajúce v mene spoločnosti a mnoho ďalších informácií.